Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Primal Performance:

 1. De minimum leeftijd voor deelname aan de CrossFit en vechtsport lessen is zestien jaar. De minimum leeftijd voor deelname aan de Judo lessen is vier jaar. Personen onder de achttien jaar dienen een schriftelijke toestemming van hun ouder/voogd te overleggen.
 2. Het lesgeld wordt maandelijks automatisch geïncasseerd, omstreeks de 1e week van de maand. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden is Primal Performance gerechtigd je de toegang tot de sportschool en de lessen te ontzeggen. Je abonnement is altijd te wijzigen naar een andere vorm.
 3. Uitschrijving kan slechts met het beoogde gevolg plaatsvinden via het in de sportschool verkrijgbare uitschrijfformulier dat volledig ingevuld dient te worden geretourneerd aan een van de werknemers van Primal Performance. De opzegtermijn voor het beëindigen van je lidmaatschap bedraagt één kalendermaand. Uitschrijven is mogelijk na verloop van minstens zes maanden vanaf de eerste inschrijfdatum.
 4. Primal Performance kan de sportzaal sluiten tijdens algemene feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar. Ook tijdens de schoolvakanties kunnen reguliere lessen komen te vervallen. Dit geeft geen recht op vermindering van les en abonnementsgelden. Hetzelfde geldt voor wijziging in de lesuren en openingstijden.
 5. Deelname aan de lessen en het gebruik van de open box in de sportschool geschiedt geheel op je eigen verantwoordelijkheid en volledig op je eigen risico. Problemen met of veranderingen in je gezondheid dien je voorafgaand aan en tijdens de lessen kenbaar te maken aan de trainer. Luister daarbij altijd naar wat je eigen lichaam aangeeft.
 6. Tijdens de vechtsport lessen is er sprake van fysiek contact. Je bent je bewust van alle risico’s welke fysiek contact met zich meebrengt en draagt zelf de (financiële en/of fysieke) gevolgen van de eventuele openbaring van deze risico’s.
 7. Je bent verplicht geschikte en schone sportkleding te dragen, ook op instructie van de trainers. Voor alle vechtsport lessen geldt dat er in de kleding geen ritsen en/of andere harde en/of scherpe voorwerpen verwerkt mogen zijn. Tijdens de lessen is het dragen van horloges, oorbellen, piercings, ringen, etc. en/of het eten van kauwgom niet toegestaan. Lang haar dient opgebonden te worden om zodoende ongemak voor de andere deelnemers te vermijden. Ook is het dragen van een bril niet toegestaan. Het dragen van contactlenzen is voor eigen risico.
 8. Tijdens het oefenen van technieken en tijdens het sparren geldt in de vechtsportlessen: Stop is Stop. Er moet onmiddellijk worden opgehouden/losgelaten, als een van de deelnemers “stop” zegt en/of afklopt. Afkloppen doe je door op de persoon waarmee je traint/spart, met vlakke hand op het lichaam (hoofd, romp, benen, voeten, armen) te tikken, en/of met hand(en) of voet(en) op de mat zelf te slaan/tikken. Ook dient onmiddellijk te worden losgelaten wanneer men “au” of iets dergelijks roept en/of zich verbaal/non-verbaal zodanig uit dat redelijkerwijs duidelijk zou kunnen zijn dat de ander pijn heeft.
 9. De geleerde technieken in de vechtsportlessen kunnen een persoon ernstig en blijvend letsel toebrengen. De  opgedane kennis en de geleerde technieken mogen buiten de sportschool niet worden gebruikt, tenzij er sprake zou zijn van noodweer in de zin van de (straf)wet.
 10. Instructies van de trainers dienen in verband met je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te allen tijde te worden opgevolgd.
 11. Primal Performance is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de deelname aan de lessen of het gebruik van de sportschool faciliteiten. Primal Performance is niet aansprakelijk voor (letsel)schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Primal Performance.
 12. Primal Performance is niet aansprakelijk voor aanvullende schade en/of gevolgschade.
 13. De aansprakelijkheid van Primal Performance is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Primal Performance bereid is uit te keren te vermeerderen met het eigen risico.
 14. Indien je je niet houdt aan een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden dan zijn de trainers van Primal Performance bevoegd je de toegang tot de sportschool en de lessen te ontzeggen, zulks naar het eigen te vormen oordeel van de trainers en onder gehoudenheid tot betaling van de les en abonnementsgelden tot aan de opzegdatum.
 15. Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden buiten toepassing worden verklaard (dan wel rechtsgeldig worden vernietigd) dan blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort in stand.
 16. Primal Performance heeft het recht de algemene voorwaarden en de lesgelden tussentijds te wijzigen. Hiervan word je persoonlijk en/of middels email op de hoogte gebracht. Vanaf het moment van mededeling gelden de nieuwe tarieven c.q de nieuwe algemene voorwaarden.