Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Primal:

 1. De minimum leeftijd voor deelname aan de CrossFit lessen is zestien jaar. Personen onder de achttien jaar dienen een schriftelijke toestemming van hun ouder/voogd te overleggen.

 2. Het lesgeld wordt maandelijks automatisch geïncasseerd, omstreeks de 1e week van de maand. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden is Primal Performance gerechtigd je de toegang tot de sportschool en de lessen te ontzeggen. Je abonnement is altijd te wijzigen naar een andere vorm.

 3. Uitschrijving kan slechts met het beoogde gevolg plaatsvinden via het in de sportschool verkrijgbare uitschrijfformulier dat volledig ingevuld dient te worden geretourneerd aan een van de werknemers van Primal. De opzegtermijn voor het beëindigen van je lidmaatschap bedraagt één kalendermaand. 

 4. Primal kan de sportzaal sluiten tijdens algemene feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar. Ook tijdens de schoolvakanties kunnen reguliere lessen komen te vervallen. Dit geeft geen recht op vermindering van les en abonnementsgelden. Hetzelfde geldt voor wijziging in de lesuren en openingstijden.

 5. Deelname aan de lessen en deelname aan targeting hour in de sportschool geschiedt geheel op je eigen verantwoordelijkheid en volledig op je eigen risico. Problemen met of veranderingen in je gezondheid dien je voorafgaand aan en tijdens de lessen kenbaar te maken aan de trainer. Luister daarbij altijd naar wat je eigen lichaam aangeeft.

 6. Je bent verplicht geschikte en schone sportkleding te dragen, ook op instructie van de trainers. Tijdens de lessen is het eten van kauwgom niet toegestaan. Het dragen van een bril, horloges, oorbellen, piercings, ringen of contactlenzen is voor eigen risico.

 7. Instructies van de trainers dienen in verband met je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te allen tijde te worden opgevolgd.

 8. Primal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de deelname aan de lessen of het gebruik van de sportschool faciliteiten. Primal is niet aansprakelijk voor (letsel)schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Primal.

 9. Primal is niet aansprakelijk voor aanvullende schade en/of gevolgschade.

 10. De aansprakelijkheid van Primal is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Primal bereid is uit te keren te vermeerderen met het eigen risico.

 11. Indien je je niet houdt aan een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden dan zijn de trainers van Primal bevoegd je de toegang tot de sportschool en de lessen te ontzeggen, zulks naar het eigen te vormen oordeel van de trainers en onder gehoudenheid tot betaling van de les en abonnementsgelden tot aan de opzegdatum.

 12. Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden buiten toepassing worden verklaard (dan wel rechtsgeldig worden vernietigd) dan blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort in stand.

 13. Primal heeft het recht de algemene voorwaarden en de lesgelden tussentijds te wijzigen. Hiervan word je persoonlijk en/of middels email op de hoogte gebracht. Vanaf het moment van mededeling gelden de nieuwe tarieven c.q de nieuwe algemene voorwaarden.